Avís legal

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Ús de Cookies

Els llocs web de Ràdio Horta-Guinardó, poden utilitzar “cookies”. Les “cookies” són petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a la pàgina. Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les “cookies” utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora i la data de la connexió i altres paràmetres relacionats amb l’entorn informàtic de l’usuari. Les “cookies” queden guardades a la memòria del navegador de l’usuari, tot i que la informació que contenen no s’utilitza.

1.Com gestionar les “cookies”

Encara que a Ràdio Horta-Guinardó no utilitzem les “cookies” per recollir dades personals que el podrien identificar, informem com pot:

2.”Cookies” dels nostres portals

Quan l’usuari navega pels nostres portals, les “cookies” de tercers que s’emmagatzemen al seu ordinador són les següents:

Nom de la “cookie”Descripció
QuantcastQuantcast és una empresa de publicitat digital, especialitzada en medició d’audiències i publicitat en temps real.Utilitzem aquesta “cookie” a Ràdio Horta-Guinardó per tal de conèixer les estadístiques als nostres portals i analitzar i millorar els serveis que oferim als usuaris.Per més informació de la política de privacitat i per saber com rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot visitar: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/ (en anglès)
Google AdSenseL’AdSense és un sistema de publicitat ideat per Google.Mitjançat aquest sistema podem inserir anuncis basats en uns texts o imatges que estan d’acord amb la temàtica del web i la situació geogràfica del visitant i així obtenir beneficis econòmics.Per més informació de la política de privacitat i per saber com rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot visitar: https://support.google.com/adsense/answer/48182?hl=es&utm_source=ww-es-et-storefront_adsense&utm_campaign=es&utm_medium=et (en castellà)
FacebookA les pàgines dels webs de Ràdio Horta-Guinardó on oferim continguts de Facebook, aquest utilitza “cookies” per seleccionar el contingut que s’ofereix en cada espai.Tota la informació sobre l’ús de “cookies” que fa Facebook es pot trobar al següent enllaç: http://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
TwitterA les pàgines de les webs de Ràdio Horta-Guinardó on oferim continguts de Twitter, aquest utilitza “cookies” per seleccionar el contingut que s’ofereix en cada espai.Per més informació sobre les polítiques de privacitat de Twitter es pot consultar el següent enllaç: https://twitter.com/privacy
Viewed Cookie PolicyIndica si s’ha acceptat l’avís d’aprovament de les “cookies” per tal que no es mostri en futures visualitzacions del portal

 

3.”Cookies” de llocs webs de tercers

En els portals de Ràdio Horta-Guinardó, hi ha vegades que s’insereixen fotos i continguts de vídeo de llocs web com YouTube i de Flickr. El contingut està inserit en els nostres portals i hi ha la possibilitat que els llocs web de referència disposin de “cookies”. Ràdio Horta-Guinardó no té el control sobre la difusió i la gestió d’aquestes “cookies” i, per tant, es recomana que es revisin les polítiques de privacitat d’aquests llocs web per determinar-ho, que s’adjunten a continuació:

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

AVÍS LEGAL I INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

En compliment amb el deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) en qualitat de titular del lloc web https://rhg.cat/,  fa constar:

 1. DaDEs identificatives:
 • Denominació social: Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG)
 • Domicili social: C/Calderón de la Barca, 99 Baixos
 • CIF: G-63579338
 • Direcció de correu electrònic: info@rhg.cat
 • Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Tomo _____, Llibre _, Foli __, Secció _, Pàgina _______.

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini https://rhg.cat/, assumeixen i es comprometen a respectar.

 1. Definicions
 • “Pàgina”, domini https://rhg.cat/ que es posa a disposició de los Usuaris d’Internet.
 • “Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.
 • “Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini https://rhg.cat/, les quals conformen la informació i els serveis que Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) posa a disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, gravacions, software, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.
 • “Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, javascript, PHP, o d’altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d’Internet.
 • “Hipervincle”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.
 • “Cookies”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs Web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, pel que Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin en la Pàgina.

 

 1. Usuaris / Condicions d’ús

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de https://rhg.cat/ atribueix la condició de USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, els presents termes d’ús, sense reserves de totes i cada una de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal.

Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

 1. ús del lloc web

https://rhg.cat/ proporciona l’accés a articles, informacions i dades (en endavant, “ELS CONTINGUTS”) propietat de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

Algunes pàgines del lloc Web (https://rhg.cat/) poden permetre la participació mitjançant comentaris, podent en tal cas qualsevol usuari enviar textos a través del formulari establert a tal efecte. A l’enviar els esmentats textos, fent clic en l’enllaç corresponent, L’USUARI es compromet i accepta, a fer un ús adequat dels continguts que https://rhg.cat/ ofereix a través de la seva web, a no utilitzar-los per a:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • provocar danys en els sistemes físics i lògics de https://rhg.cat/, dels seus proveïdores o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.
 • intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • En definitiva, a respectar la legislació aplicable, la moral i bones costums generalment acceptades, l’ordre públic i les presents condicions generals d’accés i utilització.

A tal efecte, L’USUARI s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícites, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG), d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).

L’USUARI s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, software, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al que es tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot, L’USUARI no podrà:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a menys que es compti amb l’autorització escrita i explícita de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG), que és titular dels corresponents drets, o bé que resulti legalment permès.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i les altres dades identificatives de la reserva de drets de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadores digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
 • L’Usuari haurà abstenir-se d’obtenir i inclòs d’intentar obtenir els Continguts emprant per als mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es troben els Continguts o, en general, dels que s’utilitzen habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

De la mateixa manera, L’USUARI reconeix:

 • Que Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no respondrà de forma alguna per les opinions abocades pels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 • Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG), dels seus socis o dels seus empleats.
 • Que Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris. En tal sentit, tots els comentaris rebudes seran revisats automàticament per un filtre antispam i moderats, en quant a la seva forma, per un administrador del lloc Web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques d’expressió i informació.

Així mateix, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d’aplicació.

 1. Política de privaciTaT. Protecció de Dades

Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de L’USUARI i por això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en el ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

Per això, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) insisteix en la lectura obligada de la seva “Política de Privacidad.

 1. HiperVINCles

Com un servei als nostres visitants, al nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG). Per això, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web externs a https://rhg.cat/, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

Així mateix, aquelles persones que es proposin establir hipervincles entre la seva pàgina Web i la nostra (https://rhg.cat/) hauran d’observar i complir les condicions següents:

 • No serà necessària autorització prèvia quan el Hipervincle permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de ninguna forma. Qualsevol altra forma de Hipervincle requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG).
 • No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG).
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de las persones que es relacionen en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de la Pàgina, o dels Continguts subministrats.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) ha autoritzat l’Hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina Web en la que s’estableix l’Hipervincle.
 • La pàgina Web en la que s’estableixi l’Hipervincle solament podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Hipervincle.
 • La pàgina Web en la que s’estableixi l’Hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 1. Modificació de l’Avís Legal

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc Web, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc Web, de la configuració i disseny d’aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, L’USUARI ha de llegir l’Avís Legal en totes i cada una de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

 1. Propietat intel·lectual / industrial

Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) o bé dels seus llicenciants, estant tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG), serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG). Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG).

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG), o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu els drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG). La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 1. Cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació a les pàgines web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per no permetre l’ús de cookies en les seves visites al web site.

Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’usuari i per això, insisteix en la lectura de la “Política de Cookies” de la nostra pàgina web.

 1. Disponibilitat de la pàgina

Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si s’escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a L’USUARI que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts. La funció dels Hipervincles que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hipervincles no constitueixen suggeriment ni recomanació. Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de: • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del lloc web,• Un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades del mateix. Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hipervincles ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 1. qualitat de la Pàgina

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual. Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) s’exclou de tota responsabilitat per les decisions que L’USUARI pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

 1. Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG), no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la Pàgina.

 1. Jurisdicció

Per a les qüestions que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Ubrique renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

 1. Legislació aplicable

Les presentes condicions es regeixen per la legislació espanyola.

Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG)

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.